cömertlik

n. generosity, bounty, munificence, liberality, openhandedness, handsomeness, largess, largesse
* * *
1. bounteousness 2. bountifulness 3. bounty 4. generosity 5. generousness 6. largess 7. largesse 8. liberality 9. munificence 10. openhandedness 11. profuseness 12. unselfishness

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • cömertlik — is., ği Cömert olma durumu, ahilik, semahat, mürüvvet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • DEYSAN — Cömertlik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • BÜSUT — Cömertlik, civanmertlik. El açıklığı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • CUD — Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede i diniye ve neşr i hakaik ı Kur aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • CUD U KEREM — Cömertlik, eli açıklık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • CUD U SEHAVET — Cömertlik ve eli açıklık, sahilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜBAZELE — Cömertlik, sehâvet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜKÂREME — Cömertlik ve kerem hususunda yarışma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • SAHAVET — Cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok ihsan etmek.(İhsan ihsandır. Eğer nev e olsa; veya muhtaca ve fakire olsa, sahavet o vakit tam sahavettir. Eğer, millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • SEMAHAT — Cömertlik. İyilik severlik. El açıklığı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • SEMH — Cömertlik, keremli olma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.